Jump to content

Registration Terms

Regulamin Forum

 

 

§1 Postanowienia ogólne

§1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Sieci Serwerów Crafted.pl

§1.2 Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§1.3 Administracja ma pełne prawo do modyfikowania lub zmieniania zawartości Regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników o zmianach.

§1.4 Użytkownicy, którzy włamują się na cudze konta lub działają na szkodę Sieci Crafted.pl będą surowo karani. 

§1.5 Kopiowanie i modyfikowanie treści Forum bez zgody Administratora jest zabronione.

 

§2 Rejestracja & Konta Użytkowników

§2.1 Użytkownik może korzystać z Forum czynnie poprzez zalogowanie się (wcześniej należy się zarejestrować, jeśli Użytkownik nie posiada konta) lub biernie. Korzystanie bierne niesie za sobą ograniczenia. Uzytkownik, który nie jest zalogowany (zwany dalej "Gościem") może tylko przeglądać niektóre treści.

§2.2 Rejestracja na Forum jest bezpłatna.

§2.3 Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia tylko jednego konta. Każde kolejne konto będzie traktowane jako MultiKonto i będzie blokowane permanentnie.

§2.4 Udostępnianie, oddawanie lub sprzedawanie kont jest zakazane.

§2.5 Forum umożliwia zmianę hasła oraz adresu e-mail przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.

§2.6 Użytkownik podczas rejestracji ma obowiązek podać dane kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. 

§2.7 Użytkownik, dokonując rejestracji na Forum, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora, w celach marketingowych, podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian w Sieci Crafted.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

 

§3 Niedozwolone Treści

§3.1 Ogólne

Na Forum (tzn. w wątkach, postach, tytułach, nickach, avatarach, sygnaturach, wiadomościach, wiadomościach na ChatBoxie itd.) niedozwolone są treści:

a) pornograficzne lub nawiązujące w jakiś sposób do pornografii, obsceniczne lub innych tego typu treści przeznaczonych tylko dla osób pełnoletnich

b) brutalne, ukazujące przemoc fizyczną lub psychiczną

c) wulgarne (także ocenzurowanych wulgaryzmów lub napisanych tak, że czyta się jako wulgaryzmy, np. wykorzystując fonetykę innych języków) - słów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne

d) obrażające Użytkowników lub inne osoby (np. osoby publiczne)

e) nawołujące do łamania prawa, bądź takich, których umieszczenie samo w sobie łamie prawo

f) nazistowskie, wzywające do nienawiści np. rasowej czy wyznaniowej

g) zawierające groźby do życia rzeczywistego

h) zawierające reklamy, a przede wszystkim reklamy innych stron dyskusyjnych, serwerów Minecraft, TS3 czy Discord

i) propagujące alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające

j) inne kontrowersyjne, naruszające zasady współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe np. prowokowanie do kłótni

k) nawołujące do łamania Regulaminów lub wykorzystywania błędów/bugów

l) dotyczące sprzedaży lub kupna kont i przedmiotów ze Sklepika Serwerowego (inaczej: "ItemShopu") oraz innych przedmiotów za realne pieniądze

m) zawierające dane osobowe (w tym: hasła do kont innych Użytkowników jak i swoich)

§3.2 Reklamowanie kanałów YouTube jest zabronione, z wyjątkiem Użytkowników, którzy nagrywają z Crafted.pl

§3.3 Zakazane są linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. 

§3.4 Zabrania się zamieszczania linków prowadzących do niebezpiecznych stron (np. z wirusami). 

§3.5 Za zawartość zlinkowanego pliku/strony odpowiada osoba, która go zamieściła.

§3.6 Na forum jest całkowity zakaz handlu (wirtualne przedmioty za realne pieniądze i odwrotnie oraz różne konta typu steam).

§3.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za użytkowników oraz istniejące na forum treści, a tym bardziej za materiał, do którego prowadzą zamieszczane na forum linki.

 

§4 Posty, komentarze i wypowiedzi

§4.1 Wypowiedzi nie mogą zawierać niedozwolonych treści (patrz: §3 Niedozwolone Treści).

§4.2 Zakładanie tematów

a) Temat powinien być założony w odpowiednim dziale. Każdy dział posiada opis i regulamin. W przypadku wątpliwości, co do wyboru działu, należy skontaktować się z Moderatorem Forum.

b) Przed założeniem tematu należy upewnić się czy nie ma gdzieś podobnego lub takiego samego. 

c) Jeżeli nieaktywny temat został przeniesiony do archiwum, można napisać do Moderatora Forum z prośbą o przywrócenie go.

d) Tytuł tematu musi informować o jego zawartości. Tytuł nie może być ogólny (np. "Propozycja", "Mam problem", "Skarga").

§4.3 Spam, Offtopic oraz Flood jest zakazany (chyba, że Regulamin Działu pozwala na to).

§4.4 Zabroniony jest double posting (czyli pisanie jednego postu pod drugim). Należy używać opcji "Edytuj".

§4.5 Wypowiedzi muszą być przejrzyste. Trzeba uważnie dobierać formatowanie tekstu.

§4.6 Niedozwolone jest wchodzenie w kompetencje Administracji i zachowywanie się jak Moderator (np. pisanie postów typu "wątek jest niezgodny z regulaminem, do zamknięcia", "taki temat już istnieje"). Należy używać opcji "Zgłoś".

§4.7 Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. Istnieje możliwość komunikowania się w innych językach, o ile są one znane większości społeczności, a w szczególności w języku angielskim.

§4.8 Zabronione jest cytowanie wypowiedzi, które łamią Regulamin (wtedy cytowana wypowiedź również łamie Regulamin).

§4.9 Zabronione jest tzw. "nabijanie postów".

§4.10 Zakazane są plagiaty.

§4.11 Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania niechcianych treści.

 

§5 Pseudonimy (nicki/loginy)

§5.1 Każdy użytkownik zobowiązany jest do posiadania pseudonimu, który nie zawiera niedozwolonych treści (patrz: §3 Niedozwolone Treści).

§5.2 Pseudonimy należące do Administracji lub sławnych osób są zakazane.

§5.3 Pseudonim można zmienić raz na 60 dni.

 

§6 Avatary, Sygnatury, Grafika Tła

§6.1 Avatary, Sygnatury i Grafika Tła profilu nie mogą zawierać niedozwolonych treści (patrz: §3 Niedozwolone Treści).

§6.2 Zabronione jest używanie Avatarów/Sygnatur/Grafik Tła profilu innych Użytkowników Forum.

 

§7 Zachowania Społeczności

§7.1 Zabronione są niedozwolone treści (patrz: §3 Niedozwolone Treści).

§7.2 Zabronione są kłótnie.

§7.3 Zabronione jest trollowanie oraz "karmienie trolli".

§7.4 Zabronione jest podszywanie się pod kogokolwiek

§7.5 Zabronione jest dawanie reputacji bez powodu.

§7.6 Spamowanie prośbą o rozpatrzenie podania skutkuje automatycznym odrzuceniem.

 

§8 Kary

§8.1 Nieprzestrzeganie Regulaminu Forum wiąże się z otrzymaniem kary.

§8.2 Użytkownik, który łamie Regulamin może zostać ukarany poprzez nadanie:

a) upomnienia słownego

b) ostrzeżenia (inaczej "warna")

c) czasowej blokady konta

d) permanentnej blokady konta

§8.3 Otrzymanie ostrzeżenia, w zależności od posiadanej ilości punktów, może skutkować nałożeniem na Użytkownika:

a) moderację zawartości

b) czasową blokadę dodawania zawartości

c) czasową blokadę konta

d) permanentną blokadę konta

 

§9 Kluby

§9.1 Kluby są rozszerzeniem Forum, dlatego każdy klub musi być zgodny z Regulaminem Forum.

§9.2 Za liderów oraz moderatorów klubów odpowiada właściciel klubu.

§9.3 Zakazane są "anty-kluby", które mają na celu np. poniżenie drugiej osoby.

 

§10 Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi serwera Crafted.PL
§10.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KAROL KUTERMANKIEWICZ MEMES NIP: 123-13-40-044.
§10.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora Discord, forum, lub adresu e-mail: [email protected]
§10.3 Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu zapewnienia dostępu do konta w grze Minecraft, oraz forum crafted.pl.
§10.4 Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
§10.5 Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem serwera, którą możesz złożyć przez kontakt z administratorem, lub do momentu zakończenia działalności.
§10.6 Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
§10.7 Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
§10.8 Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
§10.9 Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin należy do Crafted.PL

Kopiowanie zabronione

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use along with Guidelines and Privacy Policy